• Dlaczego ludzie
  zachowują się
  w określony sposób?

 • Dlaczego
  ludzie
  zachowują
  się w
  określony
  sposób?

 • Co sprawia, że
  tak wiele noworocznych
  postanowień nie
  doczekało się
  realizacji?

 • Co sprawia,
  że tak wiele
  noworocz-
  nych posta-
  nowień nie
  doczekało
  się reali-
  zacji?

 • Dlaczego jedne
  produkty sprzedają
  się lepiej
  niż inne?

 • Dlaczego
  jedne
  produkty
  sprzedają
  się lepiej
  niż inne?

 • Co sprawia, że
  dany kandydat
  wygrywa wybory?

 • Co sprawia,
  że dany
  kandydat
  wygrywa
  wybory?

Copernicus Research Team jest firmą badawczą, która analizuje z
NAUKOWEJ perspektywy ZACHOWANIA LUDZKIE
i podejmowanie decyzji.

Szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące
codziennego życia OBYWATELI, KLIENTÓW.

Jednocześnie wspieramy instytucje PUBLICZNE, FIRMY
w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań
opartych na wiedzy o zachowaniu, ekonomii behawioralnej,
które prowadzą do osiągnięcia przez nie PLANOWANYCH REZULTATÓW

RAPORTY

Raport badawczo-wdrożeniowy
„Wspieranie decyzji prokreacyjnych o pierwszym dziecku
z wykorzystaniem Behawioralnych Polityk Publicznych”

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Dbam o świat i siebie”
Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Edukacji
finansowanego z programu „Po pierwsze Rodzina”
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

KONTAKT

Copernicus Research Team Sp. z o.o.
Piekary 35/39 lok. 7
87-100 Toruń

mail: office@copernicusteam.com
tel. +48 502 32 90 80

EnglishPoland